Een overzicht van gekwalificeerde supervisiebureau's

 

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisie richt zich op het vermogen om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen. Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. 
 
 Bureau Ballotte                  Kronenberg
Bureau Ballotte. Kronenberg.
Praktijk Ballotte geeft supervisie, coaching en training aan beroepskrachten. Professioneel aan de slag! door uw beroepsprofiel meer en meer te ontwikkelen naar daadkrachtig, creatief en productief functioneren.
Internet: www.ballotte.nl
E-mail: info@ballotte.nl
 
 Marjo van Bergen               Amsterdam
In Transit Coaching & Zingeving. Amsterdam.
In supervisie leer je aan de hand van je eigen praktijkervaringen. Je reflecteert steeds opnieuw, steeds beter en creatiever op je eigen beroepsmatige inzet, intenties en handelen.
Geregistreerd supervisor bij de L.V.S.C.
Internet: www.intransitcoaching.nl  
E-mail: info@intransitcoaching.nl
 
 
 Gents                                         Arnhem
Gents; bureau voor professionele begeleiding. Arnhem.
Wij zijn een landelijk werkend bureau en superviseren individuele personen en groepjes uitsluitend met LVSC-geregistreerde supervisoren.
Internet: www.zelfontplooiing.nl
E-mail: gents@zelfontplooiing.nl
 
 Van Egmond Coaching          Glimmen
Van Egmond Coaching. Glimmen.
Supervisie is bedoeld voor professionals in mensgerichte beroepen. Binnen supervisie ga je leren aan de hand van je eigen werkervaringen. Het doel is na bewustwording van het eigen functioneren door middel van reflectie je functioneren te verbeteren.
Internet: www.vanegmondcoaching.nl
E-mail: info@vanegmondcoaching.nl
 
 
 
 Aukje Reinders                     Purmerend
Aukje Reinders (leer)supervisie, coaching en training.  Purmerend.
Leren door het inzetten van actieve, positieve en uitdagende werkvormen. (Kernreflectie, provocatief coachen en Voice Dialogue). Geregistreerd (leer)supervisor bij de L.V.S.C.
Internet: www.aukjereinders.nl  
E-mail: info@aukjereinders.nl
 
 
Uw bureau vermelden?   Supervisie Support   Coaching Support   Intervisie Support
    Haptonomie Support   Stress Support   Burnout Support
    Shiatsu Support