Ervaringen met Supervisie 

Naar aanleiding van uw uitnodiging op de supervisie.pagina.nl wil ik graag reageren wat voor meerwaarde supervie kan hebben.
 
Ik heb er veel aan gehad in een tijd dat ik als leidinggevende van een verzorgingshuis veel veranderingen moest ondergaan vanwege een fusie met een groot verpleeghuis.
Hoe moet ik omgaan met deze veranderingen. Het helpt om daar met een supervisor over kan praten. Je kunt in vertrouwen over je eigen profesionele functioneren overleggen. Het doel was dat je dankzij reflectie en adviezen beter kan optreden in lastige situaties, irritaties, conflicten, het overbrengen op andere disiplines, situaties die je tegen komt in veranderingen, als je denkt dat je te veel betrokken bent en jezelf verliest in die confrontatie, is het goed dat je hierover met een onafhankelijk deskundig persoon kan praten. Veranderingen in coachen, kwaliteitsprojecten e.d. Je kunt met een supervisor overleggen waar je moeite mee hebt. In mijn situatie was de hoofdzaak hoe leer ik om samen te werken in een groot verpleeghuis, terwijl ik 30 jaar zelf veel verantwoordelijkheid gehad heb.
Openheid, eerlijkheid en vertrouwen was de basis, wat je inbrengt wordt niet misbruikt of gerapporteerd, je kunt iets inbrengen over je eigen denken en handelen. Je krijgt een spiegel voorgehouden om zelf tot inzicht te komen op welke punten en welke manier van handelen je kan verbeteren.De supervisor heeft mij hierin ondersteund en alle problemen worden bespreekbaar. Je weet dat er bij een probleem een reactie komt, je bent wel kwetsbaar, er kunnen alternatieven komen voor een andere aanpak, zodat je de volgende keer hier anders op zal reageren.Eerlijkheid en veiligheid zijn het allerbelangrijkste in deze zittingen.Er is voldoende tijd om je in elkaar te verdiepen, een voorbereiding mag, maar kan remmend werken. Inbreng, verheldering, samenvatting, uitwisseling, discussie, dit kan allemaal een supervisor begeleiden. Je kunt leren je eigen functioneren te verbeteren, je concentreert je op wat je gedaan hebt en meemaakte, je onderzoekt de wisselwerking die er tussen jou en de ander is in een complexe situatie, dat kan tot verrassende inzichten leiden. Het maakt je bewust van je eigen belemmeringen en aarzelingen en de invloed daarop van je handelen. Het bewust raken van je gedrag, je verwerft zelfinzicht, je krijgt andere mogelijkheden aan gedragen, waardoor je wat flexibeler kunt reageren.Weerstanden tegenover een fusie en de onzekerheid is bespreekbaar. Veranderen is lastig, maar ik heb net het steuntje in m'n rug gekregen die ik nodig had. Handreikingen of oplossingen zijn in ruime mate gegeven. Een supervisor bekijkt het probleem op een andere manier, ik zag maar een oplossing, hij zag soms een andere weg.In gewone onderlinge contacten gaat het meestal hoe een ander moet veranderen, en niet over wat jezelf moet veranderen. Ik wil alleen hiermee aangeven, dat het een waardevolle investering is geweest voor mij, ik heb geleerd om verder te kunnen met veranderingen en voor mezelf op te komen, anders was ik met mijn ervaring en kennis ondergedompeld in een nieuwe organisatie waar ik mezelf in verloren had. Ik heb geleerd mezelf niet meer te verliezen in confrontaties en daar ben ik mijn supervisor erg dankbaar voor!    Alide Rosielle

___________________