Een overzicht van gekwalificeerde haptonomiepraktijken

 

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Haptonomie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam - en vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatie-vormen. Haptotherapie is de toegepaste therapievorm van haptonomie. Het is een begeleiding binnen een professioneel kader in situaties waarin er sprake is van een achtergebleven en/of geblokkeerde ontplooiing van de mens door het ontbreken van of een tekort aan bevestigende stimuli in het samenspel met zijn omgeving.
Haptotherapie
is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbesef. Ervaring en inzicht in de rol die gevoelens spelen geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie en samenwerkingsvormen.
 
 Wellenberg                                Zutphen
Praktijk voor Haptotherapie Winniefred Wellenberg. Zutphen.
Door gesprek, aanraking en ervaringsgerichte oefeningen word je geraakt in je gevoel. Hierdoor ervaar je wat belangrijk voor je is en wat wel en niet goed voor je voelt.
Dan kun je weer je eigen keuzes maken.
Internet: www.winniefredhaptotherapie.nl
E-mail: info@winniefredhaptotherapie.nl
 
 Vera Krouwels                       Groningen
De Rode Kastanje. Groningen.
Als haptotherapeut wil ik een gids zijn voor mensen die hun weg en bestemming zoeken in het leven, door hart en hoofd meer met elkaar te verbinden. Wanneer je weet wat je beweegt en voelt wat wezenlijk belangrijk is, kun je je op heldere wijze verbinden met je omgeving en staan voor wie je bent.   
Internet: www.derodekastanje.nl

E-mail: info@derodekastanje.nl
 
 
 Van Giezen                                  Houten
Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding. Houten.
In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding maken we gebruik van het vermogen om contact te maken. Hiermee kun je als aanstaand ouderpaar jullie kindje al voor de geboorte leren kennen.
Internet: Monique van Giezen
E-mail: Monique van Giezen
 
 Hoefnagels                's-Hertogenbosch
Haptotherapiepraktijk A.C.A.Hoefnagels. 's-Hertogenbosch.
De vraag, waarmee je naar de haptotherapeut komt, is de uitgangspositie voor de behandeling. Aan de hand van een behandelplan oefenen we in de sessies in het anders omgaan met je gevoel.
Internet: Haptotherapie Hoefnagels
E-mail: Louk Hoefnagels
 
 
 
  Anneke Onderwater             Rotterdam
Anneke Onderwater.  Rotterdam.
Tijdens een uitgebreide intake proberen we samen jouw hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Mijn werkervaring in de sport en het maatschappelijk werk neem ik mee binnen mijn werk als haptotherapeut.
Internet: Praktijk voor haptonomie
E-mail: Anneke Onderwater
 
  Ineke Dries                            Rotterdam
Praktijk voor Haptotherapie.  Rotterdam.
Haptonomie is de theorie of leer van het gevoel en het gevoelsleven, die de nabijheids– aanraking– en gevoelsaspecten bestudeert van menselijke relaties. Haptonomie biedt de mogelijkheid om je opnieuw kennis te laten maken met wat je lichaam vertelt over jezelf, je omgeving en je relaties met anderen.
Internet: Praktijk voor Haptotherapie
E-mail: Ineke Dries
 
 
 
 
 
Uw bureau vermelden?   Supervisie Support   Coaching Support   Intervisie Support
    Haptonomie Support   Stress Support   Burnout Support
    Shiatsu Support   Teamcoaching Support