Een overzicht van gekwalificeerde intervisiebureau's

 

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.
 
 Marjo Vellekoop          ís-Gravenzande
Marjo Vellekoop.  ís-Gravenzande.
Begeleide intervisie is een werkvorm die erop gericht is binnen een collegiale relatie elkaars deskundigheid te vergroten of binnen een organisatie het verloop van processen te ondersteunen.

Internet: www.marjovellekoop.nl
E-mail: info@marjovellekoop.nl
 
 Lili Timmermans                  Middelburg
Lili Timmermans, Praktijk aan zee. Middelburg.
In supervisie leer je aan de hand van je eigen praktijkervaringen. Je reflecteert steeds opnieuw, steeds beter en creatiever op je eigen beroepsmatige inzet, intenties en handelen.
Geregistreerd supervisor bij de L.V.S.C.
Internet: www.praktijkaanzee.nl
E-mail: info@praktijkaanzee.nl
 
 
 Gents                                          Arnhem
Gents; bureau voor professionele begeleiding. Arnhem.
Wij zijn een landelijk werkend bureau en begeleiden de intervisieteams uitsluitend met LVSC-geregistreerde supervisoren.
Internet: www.zelfontplooiing.nl
E-mail: gents@zelfontplooiing.nl
 
 Peter Davidsz                                Assen
RooTs-Supervisie. Assen.
Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collegaís elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Bij intervisie kan het gaan om verschillende aspecten van het werk zoals: leren omgaan met samenwerkingsvraagstukken, maar ook werken aan persoonlijke leerbelemmeringen en vergroten van het probleemoplossend vermogen.
Internet: www.roots-supervisie.nl   
E-mail:
 
 
 
 
 Peta Twijnstra                   Leeuwarden
Peta Twijnstra intervisie. Leeuwarden.
Praktijk voor organisaties die effectieve professionele werknemers willen, die gemotiveerd zijn en plezier hebben in hun werk. Werkzaam in Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Noord-Holland.
Internet: www.petatwijnstra-coaching.nl
E-mail: info@petatwijnstra-coaching.nl
 
  Leny van Rooijen                      Arnhem
Van Rooijen Coaching. Arnhem.
Intervisie is een vorm van groepsleren. In intervisie kunnen deelnemers hun gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. Bij de werkvormen die ik gebruik vind ik structuur, creativiteit en plezier belangrijk.
Internet: www.vanrooijencoaching.nl

E-mail:
info@vanrooijencoaching.nl
 
 
Uw bureau vermelden?   Supervisie Support   Coaching Support   Intervisie Support
    Haptonomie Support   Stress Support   Burnout Support
    Shiatsu Support   Teamcoaching Support