Een overzicht van gekwalificeerde supervisiebureau's

 

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisie richt zich op het vermogen om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen. Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. 
 
 Van Egmond Coaching          Glimmen
Van Egmond Coaching. Glimmen.
Supervisie is bedoeld voor professionals in mensgerichte beroepen. Binnen supervisie ga je leren aan de hand van je eigen werkervaringen. Het doel is na bewustwording van het eigen functioneren door middel van reflectie je functioneren te verbeteren.
Internet: www.vanegmondcoaching.nl
E-mail: info@vanegmondcoaching.nl
 
 Marjo van Bergen               Amsterdam
In Transit Coaching & Zingeving. Amsterdam.
In supervisie leer je aan de hand van je eigen praktijkervaringen. Je reflecteert steeds opnieuw, steeds beter en creatiever op je eigen beroepsmatige inzet, intenties en handelen.
Geregistreerd supervisor bij de L.V.S.C.
Internet: www.intransitcoaching.nl  
E-mail: info@intransitcoaching.nl
 
 Jochen Braams                       Maassluis
Step4Ward. Maassluis.
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De supervisant leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Internet: www.step4ward.nl
 
E-mail:
info@step4ward.nl
 
 Anne de Graaf                            Vleuten
RondHeel, consultatie & training. Vleuten.
De werksituatie van de supervisant is uitgangspunt in de supervisiegesprekken. In een supervisiecontract neemt de supervisor mede de verantwoordelijkheid voor een professionele werkrelatie tussen de supervisant en haar of zijn cliŽnten. De cliŽnten van de supervisant staan centraal!
Internet: www.rondheel.nl

E-mail:
anne@rondheel.nl
 
 
 
 Gents                                         Arnhem
Gents; bureau voor professionele begeleiding. Arnhem.
Wij zijn een landelijk werkend bureau en superviseren individuele personen en groepjes uitsluitend met LVSC-geregistreerde supervisoren.
Internet: www.zelfontplooiing.nl
E-mail: gents@zelfontplooiing.nl
 
 Frans Pieterson                     Haarlem
Frans Pieterson. Haarlem.
Supervisie is een leer- en begeleidingsmethode waarbij reflectie op je professionele functioneren de basis vormt voor de gesprekken. Deze methode is bij uitstek gericht op je professionele ontwikkeling en de directe relatie tussen je werk en je persoon.
Internet: www.franspieterson.nl
E-mail: Frans Pieterson
 
 Althare                                         Heino
Athare. Heino.
Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, verspreid over langere tijd. Kern is je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot je werk. Leren van je eigen ervaringen, om gebalanceerder te presteren in de toekomst. Waarbij het integreren van je denken, voelen, houding en handelen centraal staat.
Internet: www.athare.nl

E-mail:
info@athare.nl
 
 
 
 
 
 Bureau Jitske Pranger                Tolbert
Bureau Jitske Pranger.  Tolbert.
Supervisie is een didactische begeleidingsvorm, gericht op het persoonlijk functioneren als professional die met mensen werkt. Het is een leertraject, waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die er zijn in relatie tot het werk.

Internet: www.jitskepranger.nl  
 
 Peter Davidsz                                Assen

RooTs-Supervisie. Assen.
Reflectie is een sleutel begrip bij supervisieÖ Bij supervisie gaat het om integratie van: denken, voelen en willen ten behoeve van het handelen in een zelfstandige beroepsuitoefening in concrete werksituaties. Bewust stilstaan bij wat je uiteindelijk kiest om te doen met als doel, een professionele werkhouding.
Internet: www.roots-supervisie.nl   
E-mail:

 
 Marjo Vellekoop          ís-Gravenzande
Marjo Vellekoop ís-Gravenzande.
Supervisie helpt beginnende beroepbesoefenaars bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt de effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en/of burn-out.

Internet: www.marjovellekoop.nl
E-mail: info@marjovellekoop.nl
 
 
 
Uw bureau vermelden?   Supervisie Support   Coaching Support   Intervisie Support
    Haptonomie Support   Stress Support   Burnout Support
    Shiatsu Support   Teamcoaching Support